achter de schermen

Het bestuur van Stichting de Vlinderfabriek bestaat uit:

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding overgedragen aan de directie:

Het bestuur van de Vlinderfabriek heeft een controlerende taak.