achter de schermen

Het bestuur van Stichting de Vlinderfabriek bestaat uit:

  • Hilde Dehouck – voorzitter
  • Rene de Kruijf – penningmeester
  • Mariska Franken – secretaris

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding overgedragen aan de directie:

  • Sylke van de Calseijde – artistiek leider
  • Claudette Efrosina – zakelijk leider

Het bestuur van de Vlinderfabriek heeft een controlerende taak.