Plus Lessenreeks

aanvragen

voor bovenbouw en Plusklassen

Logica brengt je van a naar b, verbeelding brengt je overal - A. EinsteinIn deze lessenreeks worden de leerlingen uitgedaagd een ontdekkingstocht aan te gaan die gaat over ontplooiing van creativiteit, experimenteren, ervaren en beleven. Op de spelvloer ontwikkelen de leerlingen hun vaardigheden in het uitvoeren van een creatief- en artistiek proces. Daarnaast leren zij spelenderwijs deze vaardigheden te vertalen voor ‘dagelijks gebruik’. De leerlingen leren stil te staan bij zichzelf, cultuur en de wereld om zich heen en zich hierover uit te drukken.

In overleg met de leerkracht wordt het overkoepelende thema bepaald.De lesstof/ thematiek van IPC kan bijvoorbeeld geïntegreerd worden binnen deze theaterlessen. Aan het einde van de lessenreeks wordt er afgesloten met een kleine presentatie.

Specificaties

Voor:vanaf groep 6 en Plusklassen
Duur:vanaf 3 x 60 minuten
Kosten:€ 405,00
Waar:speelzaal
Docent:2 theaterdocenten van de Vlinderfabriek
Kerndoel:54 & 55
Kernwoorden:toneel, beweging, expressie, samenwerken, fantasie, weerbaarheid,reflecteren, creativiteit, spelen voor publiek & plezier